Di-hema trimethylhexyl dicarbamate

Metakrylátové esterové monoméry sa používajú vo výrobkoch na vylepšenie nechtov na stavbu alebo predĺženie nechtu. Mnoho monomérov metakrylátových esterov sa používa v stomatológii ako živica, lepidlá a výplňové materiály.