Novo sme spoločnosť s ručením obmedzeným

dovoľte nám, aby sme Vás informovali o zmene, ktorá nastala od 3. 1. 2024.
K tomuto dátumu prechádzame z fyzickej osoby Eva Klug Plachá, Březolupy 355, 687 13 Březolupy

novo na spoločnosť s ručením obmedzeným

BIO NAILS EP s.r.o.
Dlouhá 510
760 01 Zlín
IČO 19980477
DIČ CZ19980477
tel. 777075875

Prosíme o zmenu pokiaľ nás máte vo svojej databáze.

Veľmi ďakujeme za doterajšiu spoluprácu, tešíme sa na ďalšiu a prajeme veľa úspechov.