Heptane

Heptan je alkán siedmimi atómami uhlíka, je komerčne dostupný ako zmiešané izoméry pre výskum, vývoj a farmaceutickú výrobu.