Isobornyl methacrylate

Bifunkčné reaktívne riedidlo, ktoré polymerizuje, keď je vystavené zdroju voľných radikálov, ako je UV svetlo. Je to kľúčový monomér na výrobu akrylových živíc a je najvhodnejší na použitie v systémoch na báze rozpúšťadiel.