Odmastenie

Ide o dôležitú fázu prípravy nechtov na aplikáciu akéhokoľvek materiálu, či už obyčajných lakov, tak aj gél lakov alebo uv/ľad gélov. Odmastenie sa vykonáva z toho dôvodu, aby akýkoľvek materiál, nanesený na necht, čo najlepšie k nechtu priľnul, a tým bola zaistená dlhá výdrž produktu na nechtoch. Odmastenie sa vykonáva špeciálnymi prípravkami na to určenými.